Προβολή στον οδηγό

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις προβολής στον ηλεκτρονικό οδηγό

Η προβολή σας στις ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΑΜΟΥ είναι ο πλέον στοχευμένος τρόπος προώθησης της εταιρείας σας και των προσφερόμενων προϊόντων σας. Ανάλογα, με τις δικές σας ανάγκες μπορείτε να επιλέξετε ένα ή συνδυασμό περισσότερων τρόπων προβολής για να προωθήσετε την εταιρεία σας και τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες σας. Οι επιλογές προβολής συνδέονται με link στο εταιρικό προφίλ σας και είναι οι παρακάτω:

  1. Καταχώρηση
  2. Μεγάλο διαφημιστικό banner με rotation στην κεντρική σελίδα
  3. Μεσαίο διαφημιστικό banner με rotation στη κεντρική σελίδα
  4. Μικρό διαφημιστικό banner στη κεντρική σελίδα
  5. Διαφημιστικό banner στο υποσέλιδο
  6. Διαφημιστικό banner στη σελίδα «πληροφορίες»
  7. Διαφημιστικό banner στη σελίδα «εργαλεία οργάνωσης»
  8. Διαφημιστικό banner σε κατηγορία που δεν έχετε δική σας καταχώρηση
  9. Άρθρο «Τάσεις & Προτάσεις» με την υπογραφή σας, στην αντίστοιχη σελίδα

Σημεία Προβολής