ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαδικαστικά Πολιτικού Γάμου

Αρχικά θα χρειαστεί να εκδώσει ο καθένας ξεχωριστά άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο όπου ανήκει καταθέτοντας αυτοπροσώπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τον προσδιορισμό της ημέρας και ώρας τέλεσης του γάμου είναι απαραίτητη η από κοινού αίτηση γάμου, υπογεγραμμένη από τους δύο σας ενώπιον της υπηρεσίας Πολιτικών Γάμων στο Δημαρχείο της επιλογής σας, συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. Πιθανόν από περιοχή σε περιοχή να διαφέρουν σε ένα βαθμό οι διαδικασίες, γι’ αυτό καλύτερα να τις επιβεβαιώσετε επικοινωνώντας με τους αρμόδιους Δήμους.  Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε ενημερωθείτε από το δημαρχείο της επιλογής σας για τη διαθεσιμότητά του σε ημερομηνίες και ώρες.

 

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του και ισχύει για 6 μήνες. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για ενήλικες Έλληνες πολίτες είναι τα εξής:

 • Ταυτότητα
 • Παράβολο χαρτοσήμου για άδεια γάμου από Δημόσιο Ταμείο (με κόστος 18€).
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (π.χ. Λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, συμφωνητικό μίσθωσης οικίας).
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 • Το φύλλο μιας εφημερίδας στο οποίο είναι δημοσιευμένη ανακοίνωση για την τέλεση του γάμου σας με την οποία δηλώνετε ουσιαστικά ότι δεν συντρέχει λόγος απόκρυψής του. Το κείμενο είναι τυποποιημένο και η εφημερίδα αναλαμβάνει τη σύνταξή του. Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, αλλά μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού, τα ακριβή ονοματεπώνυμά σας και των γονέων σας, ο τόπος γέννησης και κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου και η περιοχή όπου θα τελεστεί ο γάμος. Η αναγγελία δεν θα πρέπει να γνωστοποιηθεί νωρίτερα από 6 μήνες και αργότερα από 15 ημέρες πριν το γάμο.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου με προσωπικά στοιχεία ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φορέας Ασφάλισης και επίπεδο γνώσεων, η οποία χορηγείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται στο γραφείο πολιτικών γάμων του Δήμου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/86, η οποία χορηγείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται στο γραφείο πολιτικών γάμων του Δήμου.

Σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητηθεί να πληρώσετε στο δήμο τέλος για τη τέλεση του γάμου. Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας, απαιτείται αντίστοιχα ληξιαρχική πράξη Γάμου με τη λύση του από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Για άλλες ειδικές περιπτώσεις απευθυνθείτε στις υπηρεσίες πολιτικών γάμων των αντίστοιχων Δήμων. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 7-10 ημερολογιακές μέρες. Για την παραλαβή της άδειας πρέπει να εμφανίζεται στο Δήμο ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Δικαιολογητικά Πολιτικού Γάμου

Για την τέλεση πολιτικού γάμου, είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

 • Η ατομική άδεια πολιτικού γάμου του κάθε ενδιαφερόμενου, που εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.
 • Ταυτότητα
 • Κοινή Αίτηση Τέλεσης Γάμου με την οποία οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του γάμου και χορηγείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται στο γραφείο πολιτικών γάμων του Δήμου.
 • Υπεύθυνη δήλωση εφόσον ο Δήμος της γαμήλιας τελετής διαφέρει από το Δήμο όπου ανήκετε

Τέλεση Πολιτικού Γάμου

Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο μαρτύρων που έχετε επιλέξει οι ίδιοι. Οι μάρτυρες πρέπει να είναι ενήλικοι και να έχουν απαραίτητα τις ταυτότητές τους. Μην ξεχάσετε και τις δικές σας ταυτότητες! Ακόμη, υπογράφοντας τη Δήλωση Γάμου στο τέλος της τελετής,  είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε το επώνυμο των παιδιών που ενδέχεται να γεννηθούν από τον επικείμενο γάμο. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, χωρίς να ξεπερνά τα δύο επώνυμα.

Δήλωση Τελέσεως Γάμου

Μετά την τέλεση του πολιτικού γάμου συντάσσεται η Δήλωση Τελέσεως Πολιτικού Γάμου, η οποία υπογράφεται από τον Δήμαρχο, τους συζύγους και τους μάρτυρες. Η δήλωση κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο τελέστηκε ο Γάμος, υποχρεωτικά εντός  40 ημερών, από την ημέρα του γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της δήλωσης γίνεται από έναν εκ των νεονύμφων με τις ταυτότητες και των δύο.

 

Tip


Πλέον, σε κάθε Δήμο οι πολιτικοί γάμοι μπορούν να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε περισσότερα από ένα δημοτικά κτίρια αλλά και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους!Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει!


About the author

Related Posts

Αφήστε το σχόλιό σας

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιοποιηθεί.